Falsafah Pendidikan
  • fr-FR
  • English (UK) 
  • ms
PIAGAM PELANGGAN
      
       MURID
~Memastikan kebajikan dan keselamatan semua murid. 
~Memastikan semua murid mendapat P&P mengikut jadual yang ditetapkan.
~Memastikan semua kerja murid disemak semasa ke semasa.
       
       GURU DAN STAFF 
~Memastikan pengagihan jadual waktu mengajar mengikut opsyen.
~Memastikan setiap staff dan guru mendapat peluang latihan untuk meningkatkan kemahiran.
~Memastikan agihan tugas diberi secara adil dan seimbang.
~Memastikan guru dan staff yang baru bertugas mendapat gaji dalam tempoh tiga bulan.
       IBU BAPA / PELAWAT
~Memastikan ibu bapa dan pihak yang berurusan dilayan dengan mesra dan cepat.
~Memastikan segala aduan daripada ibu bapa / penjaga mendapat perhatian dan tindakan segera.
~Memastikan kad kemajuan murid diberikan tiga minggu selepas peperiksaan.
       STATE HOLDER
~Memastikan riten sekolah / laporan cadangan mingguan / kemasukan guru dalam kelas dihantar ke YIK sebelum 10 haribulan pada setiap bulan atau masa yang ditetapkan.
~Memastikan segla urusan surat-menyurat dengan YIK/PPD/JPN dan kementerian Pelajaran diambil tindakan dalam tempoh 7 hari.
Join For Free To Download This Template Download Now

Connect With Us Today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis ante vitae tincidunt aliquam. Vestibulum commodo porta maximus. Morbi ac tincidunt arcu, sit amet venenatis lacus.