Falsafah Pendidikan MAAS
 • fr-FR
 • English (UK) 
 • ms
 • MISI, VISI, MOTO, PIAGAM & FALSAFAH PENDIDIKAN MAAS

  Misi MAAS

  " Memberi Pendidikan Yang Menyeluruh Melalui Pendekatan 
  Bersepadu Bagi Melahirkan Individu Muslim Cemerlang 
  Berasaskan Falsafah Pendidikan Yayasan Islam Kelantan "


  Visi MAAS

  " MAAS Maahad Cemerlang 2020 "


  Moto MAAS

  " MAAS : Berilmu, Cemerlang & Berkat "


  Fasafah Pendidikan MAAS

  " Adalah Satu Usaha Yang Terancang dan Berterusan
  Berteraskan Ilmu, Iman dan Amal Soleh Dalam Suasana 

  Pembelajaran Yang Sempurna Kearah Melahirkan Pelajar 
  Yang Berthaqofah Islamiah Seimbang, Berketerampilan,
  Berakhlak Mulia, Bertaqwa dan Bertanggungjawab Untuk
  Mengamalkan DEEN Islam Sebagai Cara Hidup Serta 
  Mampu Berkhidmat Untuk Membangun Keluarga,
  Masyarakat, Umat dan Negara "
Join For Free To Download This Template Download Now

Connect With Us Today

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis ante vitae tincidunt aliquam. Vestibulum commodo porta maximus. Morbi ac tincidunt arcu, sit amet venenatis lacus.